SORUN - CEVAPLAYALIM

Bu haftaki köşemizde  değerli okuyucularımdan gelen bazı sorulara açıklık getireceğim. Bir okuyucumdan şöyle bir suali var.
    Soru: Geçenlerde noter satışı ile bir binek aracını satın aldım. Binek aracı satan bana herhangi bir fatura kesmedi şimdi ben kendi firmama kaydedebilmem için gider makbuzu düzenlemek zorunda mıyım? H.ACAR
    Yanıt: Sayın ACAR, Özel mülkiyete ait binek araçlarının noter satış senedi ile alınmasında ve sözkonusu olan binek aracının işletmenin envanterine kaydolması için ayrıca gider pusulası düzenlenmen gerekir. Gider pusulası kestiğin zaman gelir vergisi tevkif atı ve KDV uygulanmaz.
 
    Soru: Bir şirket kurmak istiyorum. Ancak benim işyerim yok, Şirketin kanuni ve iş merkezini ikametgah adresimi işyeri adresi olarak gösterebilir miyim? (Fırat)
    Yanıt: Sayın okuyucu Şirketi kuracağın için şimdiden hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın. Kanuni işyerinin tanımı Vergi Usul Kanunu md. 156’da tanımlanmıştır. Sözü edilen maddede ticari faaliyet için ikametgahın iş yeri adresi olarak kullanılabildiğine dair bir hüküm söz konusu değildir. Yinede vergi dairenizden görüş alabilirsiniz.
    Soru : Bir firmam var firmam da ellinin üzerinde işçi çalıştırmaktayım. Hepsinin sigortasını yatırmaktayım. Sigorta dışında SGK açısından hangi önlemleri almam gerekir.? (Dağıtım)
    Yanıt : sayın firma yetkilisi öncelikle sizi kutlarım 50 ve üzerinde işçi çalıştırdığın için çünkü 50 insana iş kapısı açmak insana büyük mutluluk verir. İşveren olarak ilk etapta sigortasız çalıştırmadığın için için sizi kutlarım.  Elliden fazla işçi çalıştırdığın için sigortanın yanında başka önlemleri de alman gerekir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi açısından iş yerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre iş yeri sağlık ve güvenlik birimini oluşturman gerekir bir veya birden fazla iş yeri hekimi ile gerektiğinde diğer sağlık personelini görevlendirmen gerekir. Firman hangi işle iştigal olunduğu belitmemişsin bu açıdan şunu belirtebilirim firmanız hangi konuda iştigal oluyorsa birde o konuda uzman teknik adam bulundırman gerekir. Ayrıca işverenler 50 ve daha üzeri işçi çalıştırıyorsa özel sektör işyerlerinde %3 özürlü işçi çalıştırmakla yükümlüdürler. (4857 sk.md.30)
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işveren ve işveren vekiline 2010 için 1.552 Tl. idari para cezası uygulanır. (4857 sk.madde 101)
 
    Soru: Bir yerden emekliyim. Bir firmada çalışmaktayım. İşveren benim sigortamı yatırmaktadır. Benim için Sosyal Güvenlik destek primi yatırmaktadır. Geçenlerde hastalandım 5 gün işgöremezlik raporu aldım. Raporlu günlerim için SGK’dan iş göremezlik parasını alabilir miyim.? (emekli)
    Yanıt : sayın emekli, başka firmada çalıştığın için işveren senin Sosyal Güvenlik Destek Primin yatırmak zorundadır. Sosyal Güvenlik destek Primine tabi olanlar için sadece İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz. İş kazası ve meslek hastalığına maruz kalması halinde bu sigorta kolundan sağlanan haklarından yararlanırlar.  Hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer haklardan yararlanamaz.  Bu tanım doğrultusunda hastalık amacı ile geçici iş göremezlik raporu aldığınızdan dolayi iş göremez ödeneği parasını alamazsınız.
 
 
Abdulbaki AKBAL
S.M.MALİ MÜŞAVİR