• belediye evde kal

Usta öğreticilik belgesi başvuruları başladı

Nusaybin Mesleki Eğitim Merkezinde usta öğreticilik belgesi alımı başvuruları başladığı duyuruldu.

  • 17 Şubat 2020 16:18
  • A
  • A

Nusaybin Mesleki Eğitim Merkezinde usta öğreticilik belgesi alımı başvuruları başladığı duyuruldu. 

 

USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ NASIL ALINIR         
"Usta öğreticilik" hükmünü düzenleyen Mesleki Eğitim Kanunu 31’ inci maddesinde "Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir" denilmektedir.  Ayrıca Orta Öğretim Kurumları 70/A maddesi ikinci fıkrasında" ustalık veya iş yeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır" hükümleri bulunmaktadır.     
Usta Öğreticilik Belgesi Türkiye genelindeki Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Nusaybin Mesleki Eğitim Merkezi’nde Usta Öğreticilik/İş Pedagojisi Kurs süresi  40 saattir. Kursiyerler 40 saatin  sonunda görmüş oldukları derslerden sınava girip başarılı olursa Usta Öğreticilik Belgesi almaktadır.

    Usta Öğreticilik Kursu için Mesleki Eğitim Merkezlerine yıl boyunca başvuru yapılabilir. Ustalık veya iş yeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar istediği zaman başvuruda bulunabilir. Sınıf açılacak sayıya ulaşıldığında Mesleki Eğitim Merkezi tarafından kurs başlatılır.       
Başvuru için istenilen belgeler:
1-Dilekçe (okulda hazır var) 
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-Okul diploma ya da tasdiknamesi aslı ve fotokopisi (aslı onaylanıp iade edilir)
4-Ustalık veya iş yeri açma belgesi aslı ve fotokopisi  (aslı onaylanıp iade edilir)
5-1 Adet Biyometrik Fotoğraf

 

Usta Öğreticilik Belgesi Ne İşe Yarar
Usta Öğreticilik Belgesi sahipleri Halk Eğitim Merkezleri, belediyeler tarafından açılan ücretsiz kurslar ve özel kurslarda eğitici olarak görev alabilir, mesleklerinde yanlarında çırak ve kalfa öğrenci çalıştırabilirler.

 

Nusaybin Mesleki Eğitim Merkezi 
Adres        : Gırnavas Mahallesi Barajyolu Caddesi Nusaybin Mehmet Emin Kuş İmam Hatip Anadolu Lisesi Binası No:38 4.Kat Nusaybin/Mardin
Telefon No      : 0482 415 37 77
E-mail             :865380@meb.k12.tr
İnternet Adresi: http://nusaybinmesem.meb.k12.tr/