KÜLTÜR & SANAT Haber Girişi : 03 Mayıs 2010 07:05

"Mezopotamya Tarihinde Nusaybin" Sempoyumu için hazırlıklar tamamlandı

"Mezopotamya Tarihinde Nusaybin" Sempoyumu için hazırlıklar tamamlandı
Nusaybin Belediyesi, Nusaybin tarihine ışık tutacak bir sempozyuma hazırlanıyor. 8 9 Mayıs tarihlerinde iki gün sürecek Mezopotamya Tarihinde Nusaybin sempozyumuna,
MEZOPOTAMYA'NIN "KALBİ" NUSAYBİN'DE ATACAK
— NUSAYBİN BELEDİYESİ, “MEZOPOTAMYA TARİHİNDE NUSAYBİN" SEMPOYUMU İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
- Belediye Başkanı Ayşe Gökkan; “Dünyanın değişik bölgelerinde Nusaybin hakkında araştırma yapmış, özellikle Mezopotamya coğrafyasından 24 konuşmacı serbest sunum yapacak”
— Sempozyum boyunca Kürtçe, Türkçe, Süryanice, Arapça ve İngilizce olmak üzere 5 dil kullanılacak
 
Arif Altunkaynak'ın ÖZEL HABERİ - Nusaybin Postası Gazetesi
Nusaybin Belediyesi, Nusaybin tarihine ışık tutacak bir sempozyuma hazırlanıyor. 8 – 9 Mayıs tarihlerinde iki gün sürecek “Mezopotamya Tarihinde Nusaybin” sempozyumuna, Irak, Suriye, Türkiye ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde 24 konuşmacı katılacak. Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, Sempozyum sloganının “Nusaybin Renkleri Mezopotamya Uygarlığında Yeşeriyor” olduğunu söyledi.
 Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Arif Altunkaynak’a özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Gökkan, Mayıs ayında Nusaybin’in geçmiş tarihine yolculuk yapacak bir sempozyuma ev sahipliği yapacağını belirtti. Nusaybin’in çok dilli ve çok kültürlü bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Gökkan, ilçemizin birçok halka ve birçok inanca mal olmuş bir tarihe sahip olduğunu, jeolojik yapısının da bunu karşıladığını bildirdi.
 — Nusaybin’in, Kamışlıyla ortak ifade edilen bir Misyonu var
 Nusaybin’in bulunduğu coğrafya itibariyle sürekli sınırların ortasında kaldığını hatırlatana Başkan Gökkan şöyle konuştu;
“ilçemiz, sınırların ortasında Suriye’nin Kamışlı ilçesiyle ortak ifade edilen bir misyonu var. Buradaki halklar, sınırları içine sindiremedi. Sindirememeleri aynı zamanda tarihleriyle ilgili bir durumdur. Nusaybin, dünyada ilk üniversitenin olduğu bir şehirdir. O Üniversite kalıntıları bu gün iki ülke arasındaki tampon bölgede mayınların arasında kalmıştır. Tarihimizin de sınırlardan etkilendiği bir coğrafyamız var”.

 
— Sempozyuma, Mezopotamya coğrafyasından 24 konuşmacı katılıyor
 Sempozyum amacının; dünyadaki Nusaybin’le ilgili tüm tarihi toplayıp, Mezopotamya’ya küçük bir ışık yaymak olduğunu kaydeden Gökkan, Tarihten bahsederken son yıllardaki tarihi ele almayacaklarını belirtti. Sempozyumun iki gün süreceğini ifade eden Gökkan; “dünyada ve özellikle Avrupa’da ayrıca Türkiye’de Nusaybin’le ilgili araştırmalar yapmış Kürt, Türk, Avrupalı, Iraklı, Kamışlılı yani Suriyeli ve özellikle Mezopotamya coğrafyasından 24 konuşmacı Sempozyumumuza katılıyor. Tüm katılımcılar serbest sunum yapacak. Nusaybin ve çevresinin Coğrafi yapısı ve eko sistemi, Bronz çağda Yukarı Mezopotamya ve hırbemerdon tepe, işte Asurlar dönemindeki orta Asur, Mitanni, Roma, Abbasiler ve Mervaniler başta olmak üzere Nusaybin’e tarihsel bir yolculuk yapacağız. Sempozyumun katılımcıları özellikle kendi coğrafyasında, Nusaybin’de, Mardin ve çevresinde, Türkiye’de Sınır komşu ülkelerimizde ve Avrupa’da bu konuyla ilgilenen ve araştırmalar yapan araştırmacıların iç dinamiğiyle başlayarak dünyaya açılmış olan her penceresini tarihsel verileriyle ortaya koyacaklar. O nedenle sempozyumu “Mezopotamya tarihinde Nusaybin” adıyla başlattık. İki gün boyunca konuklarımız olacak. Yezidiler, Süryaniler, Müslümanlar, İslamiyet’in izlerini, Alevilerin geçmişte yaşadığı, Yahudilerin geçiş noktası olarak yaşadığı, tüm renklerimizi ortaya koyacak çok dili ve çok kültürlü bir sempozyum olacak”.
 - Sempozyum için 200 Simultane kullanılacak
 “İki gün sürecek Sempozyum Kürtçe, Türkçe, Süryanice, Arapça ve İngilizce olmak üzere 5 dilde yapılacak. Katılımcı, Konuk ve Gazetecilerin sempozyumu takip etmeleri için 200 Adet dil çevirici kulaklık (Simultane) kullanılacak. Ayrıca üçüncü gün de Nusaybin’i tanıtan küçük bir gezimiz olacak.
 İnançların bir birleri üzerinde oluşturduğu iktidarları da ele alacağız. Özellikle inanç tarihinde kadının yeri, sosyal yaşamda inançlar iktidarlaştıkça cinsiyet eşitsizliğinin nasıl topluma yansıdığı sempozyumun bir konusu olacak.
 Nusaybin’le ilgili en küçük belgeyi dahi toparlamayı hedefliyoruz. Katılımcılarımın belgelerini, Kent Müzemize yönelik bir alt yapı oluşturacaktır. Ayrıca sempozyumun tüm dokümanlarını kitaplaştıracağız”.
 
Sempozyuma, Nusaybinli Prof. Dr. Mithat Sincar ve Yazarlar; Nazım Alpman ile Hüseyin Aykol'un da katılacağı bildirildi.
 
“Mezopotamya Tarihinde Nusaybin” Sempozyumu Programı şöyle;
08.05.2010 - CUMARTESİ 
Sinevizyon: 09.30
Açılış Konuşması: Ayşe GÖKKAN Nusaybin Belediye Başkanı
1- Oturum: 09.45 – 11.00
Moderatör: Doç. Dr. Necmi KARUL
- Nusaybin ve çevresinin Coğrafi yapısı ve eko sistemi: Yar. Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM
- Bronz çağda Yukarı Mezopotamya ve hırbemerdon tepe : Nicola LANERİ
- Kerküşti Höyüğü ve Arkeolojik ÇED : Doç. Dr. Aslı Erim ÖZDOĞAN
- Tartışmalar
- Çay-Kahve molası
2- Oturum: 11.15 – 12.30
Moderatör: Doç. Dr. Aslı Erim ÖZDOĞAN
- Asur İmparatorluğunun bölge başkenti Nusaybin : Prof. Dr. Philippe TALON
- Orta Asur ve Mitanni İmparatorluğu  : Ark. Abdullah BİLEN
- Romalılar Döneminde Nusaybin ve Çevresi : Prof. Dr. Maurice SARTRE
-Tartışma
-Yemek Molası
3- Oturum:14.15 – 15.45
Moderatör: Prof. Dr. Philippe TALON
- İslamiyetin 1.nci yüzyılında Nusaybin : Prof. Dr. Andrew PALMER
- Abbasiler Döneminde Nusaybin  : Fadıl BEDİRHANOĞLU
-Mervani Hanedanlığı döneminde Nusaybin : Arş.Yzr. Yusuf BALUKEN
-Tartışmalar
-Çay-Kahve molası
4- Oturum: 16.00–17.30
Moderatör: Prof. Dr. Maurice SARTRE
- XX.Yüzyılın son on yılına kadar Vatikan arşivlerine göre Nusaybin: Dr. Mirella GALETTİ
- Seyyahların seyahatnamelerine göre Nusaybin : Dr. Selah HİRORİ
- Tartışma :
09.05.2010 PAZAR
1- Oturum: 09.30 – 10.45
Moderatör: Prof. Dr. Andrew PALMER
-Yakın Doğunun Tarih öncesi inanışları: Doç. Dr. Necmi KARUL
- Zerdüştlük ve Yezidilik inanışında Mezopotamya’nın yeri: Feleknaz UCA-ŞENGAL
-Tartışmalar
-Çay-Kahve molası
2- Oturum: 11.00 – 12.30
Moderatör: Prof. Dr. Efrem İsa YOUSUF
- Bilim Tarihi Açısından Nusaybin Okulu : Prof. Dr. İrfan AÇIKGÖZ
- Nisibis Kilise Tarihi : Alain DESREMAUX
- Nisibis Okulu ve Mezopotamya eğitimindeki yeri ve önemi: Prof. Dr. Briquel CATONET
-Tartışmalar
-Yemek Molası
3- Oturum:14.15 – 15.30
Moderatör: Prof. Dr. İrfan AÇIKGÖZ
- Bir Model Nisibis Okulu: Rawand BAYTON
- Ortadoğu Kültürünün değişiminde Süryani-Keldanilerin rolü: Sadi Al-Malih
- Bir Şahsiyet : Nisibis Metropoliti İlyas ve Mervanilerle ilişkileri :  Prof.Dr. Efrem İsa YOUSUF
- Tartışmalar
- Çay-Kahve Molası
4- Oturum: 15.45 -16.45
Moderatör: Cemal Coşkun
- Nusaybin’in Alevilik tarihindeki önemi: Araştırmacı-yazar Hamza AKSÜT
- Mezopotamya’da çok kültürlülüğün önemi: İskender de Basso
- Nusaybin’de Çoğul kültürlü yaşam mümkün mü?: Yar. Doç. Dr. Abdurahim ÖZMEN
- Tartışmalar
- Çay-Kahve Molası
Kapanış Oturumu : 17.00
- DTK adına konuşma
- Güncel: İnanç-Kültür Park Sunumu
- Sempozyumun genel Değerlendirilmesi : Prof. Dr. İsa Efrem YOUSUF / Nusaybin Postası Gazetesi - Nusaybinim.com