YAZILAR Haber Girişi : 06 Temmuz 2016 11:04

Bayram, Cejn, İyd…

Bayram, Cejn, İyd…
Bizim bayramımız ahlak, iman ve aşktır… Sevgilinin cümbüşüdür… Sevgiliye meylin mührüdür… Kaderimize nakşedilen itikadın gururudur… Ruhumuza nakışlar salan o mimarın bize hediyesidir aşkıdır akışıdır bayram…
Bakınız… 
Bizim bayramımız ahlak, iman ve aşktır… Sevgilinin cümbüşüdür… Sevgiliye meylin mührüdür… Kaderimize nakşedilen itikadın gururudur… Ruhumuza nakışlar salan o mimarın bize hediyesidir aşkıdır akışıdır bayram…
O ‘‘ehad’’ olan, o tek ve her türlü noksan sıfattan münezzeh olan âlemlerin Rabbi olan Allah’a kul olmanın şerefine ermenin gayesidir bayram…
Bayram, üzerimizdeki kara fırtınaları dağıtmaktır, bir tohum gibi ekilmektir merhamete, sevgiye ve ümide…
Okumaktır Hakk’ın haykırışını, tabi olmaktır adalet icadına her dem, bayram, alışmaktır kalplerin saltanatına, yeniden güneş gibi dirilişe meyletmektir bayram…
Yaşamaktır asıl bayram, yaşamak ve O’nun hissinin hazzında coşkun fırtınalar gibi yaşamak…
Sonsuzluğun ümidiyle alışmalıyız tevhidin zenginliğine, bayram bizim sonsuzluğun reçetesindeki huzurun dünyadaki numunesi…
Bayram numunedir o hudutsuz hasretin ve sonsuz vuslatın yeryüzündeki nişanesi…
Hala fark etmedin mi dönen şu dünyanın gayesi nedir ve neden nemlenir çocuklar ana rahminde, neden Everest bir elif gibi ve Sahra’nın bu bekâreti ve neden aşkın perdesi her zaman taze, o ebedi müjdein tarifine götürüyor şu bayram, hala anlamadın mı…
Bayram, İbrahim’in kesmek için dönmeyen bıçağıdır, yani aslında kadim mutluluğun müşfik çığlığıdır, ezeli mutluluk, İbrahim’in kalbine ilhamlar sunan… Yusuf’un, bütünüyle Yusuf’un güzelliğindeki hayânın hayreti, o edebin sevincidir… O helal sevincin… Bayram…
En sonunda anlamalıyız ve anlayacağız bizim aşka inkılâp ateşimizdir bayram, kuruyan dallar dökülsün ve yeniden yeşersin diye güzelliğin filizleri… Anlayacağız bahar nasıl gönüllere tebarüz ediyor… Bayram, barışmanın filizleri, dirilmenin Fatiha’sı… 
O sevdadır bizi birleştirecek olan, 
Ramazan’ın bayramı… Açlığın sırlı gizliliğinin kilidini açarak, yıkarak yangın mühürlerini, ererek Rabb’ın rahmetine bayram… Biten savaşın şenliğidir… Tevhid harbinin şen günü… Bayram… Rabbin bütün ruhaniyete nuraniyetini zerk ettiği o kutsal motif…
Bayram… Göğsümüzden içeri işlenen aşkın ve inancın iki rekat bayram namazından sonra neşvü nema bulması âdem oğlunun bamtelinde…
Bayram… Müminin barışının destanı… 
Bayram… Güneşin temas etmesi mutluluğa… Parıl parıl…
Bayram… Sadece ve sadece barış… Barış dinin icadıdır o gün…
Bayram… Aşk ve ahlak dinin nazı, niyazı…
Bayram… Sudan, Yemen, Çad, Bosna, Nusaybin, Cizre, Sur, İskenderiye, Hama, Humus ve Halep ve aşkın bütün tevhid diyarlarının göğe eren demi…
Bayram… Anlamın tanımı… Sadece şevkle ve edeple…
Fermanıdır akan suların durgunluğundaki hikmete, coşkun ırmakların risalesine, bayram, yeniden ümit neşredilsin diye dünyaya, küfür ve kavga mahcup olsun diye… Mahcup olsun diye zulüm, şiddet ve nefret ve kahır… Bayram… O an… Her an… Müminin miracı… Nur yağmuru… Bayram…
…
Hakk tealanın Muhammed Mustafa’nın kalbine damıttığı ahlak ve aşk düsturunun ışığıyla bayramınızı tebrik ederim…
/ Nurettin ŞİMŞEK