KÜLTÜR & SANAT Haber Girişi : 16 Eylül 2023 13:00

Mardin Artukluları Tarihine Işık Tutan Eser Okuyucularıyla Buluştu

Mardin Artukluları Tarihine Işık Tutan Eser Okuyucularıyla Buluştu

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Gemi ve Dr. Öğretim Üyesi Aslam Jankır, Mardin Artukluları tarihine ışık tutan ve Safiyüddin el-Hilli tarafından kaleme alınan Artûkiyyat adlı eseri Türkçeye çevirerek okuyucularla buluşturdu. 

 

Eser, Mardin Artuklu hükümdarı Hilli’nin, II. Necmeddin İlgazi’yi övdüğü yirmi dokuz adet Arapça kasidenin Türkçe tercümesinden oluşmaktadır. Kaynaklarda el-Artukiyyât veya Dürerü’n-nühûr fî İmtidâhi’l-Meliki’l-Mansûr adı ile anılan eser, Artuklular döneminin sosyal, kültürel ve tarihsel yaşantısına ışık tutmaktadır.

 

 

Safiyüddin el-Hilli, 1294-1312 yılları arasında Mardin’e hükmeden Melikü’l-Mansûr II. Necmeddin İlgazi (ö. 712/1313) daha sonra da oğlu Melik Salih’in (ö. 765/1364) himayesinde yaşamış ve ömrünün büyük bir bölümünü Mardin Artuklu Sarayında geçirmiştir.

 

166 sayfadan oluşan eser Peywend Yayınlarından çıkmış olup kitap satış noktalarından temin edilebilmektedir.