MARDİN Düzenleme Tarihi : 15 Ağustos 2020 11:28 Haber Girişi : 15 Ağustos 2020 11:32

MARSU'dan Su zammı olmadı açıklaması!

MARSU'dan Su zammı olmadı açıklaması!
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU), içme suyuna zam yapıldığı yönünde çıkan iddialara yönelik yazılı basın açıklaması yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU), içme suyuna zam yapıldığı yönünde çıkan iddialara yönelik yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, içme suyu tarifelerinde herhangi bir fiyat güncellemesinin olmadığı belirtildi.

 

MARSU Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada; "Su İdarelerinin değişen ekonomik parametreler nedeniyle su ve atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından tarifelerde düzenleme yapmaya ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, “İdaremizce 2020 yılında uygulamaya alınacak tarifelerin belirlenmesinde, 2019 yılında gerçekleşen işletme, bakım, amortisman vb. giderleri esas alınmış ve 1 metreküp su maliyetinin 5,90 TL olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

 

Açıklamada bir metreküp başına alınan ücretin detayları hakkında şu bilgilere yer aldı:
“Yapılan tespitler çerçevesinde uygulama süresi ve tarifenin belirlenmesinde yetkili karar organı olan MARSU Genel Kurulu 2019 Kasım ayında konuyu değerlendirmiş ve nihai olarak; su+atıksu tarifesini 4,75 TL olarak belirlemiştir.

 

31 Mayıs 2020 tarihine kadar su+atıksu tarifesi 4,75 TL’ye ilave olarak; KDV, Belediyeler adına toplanan ÇTV ve %4 tutarında şebeke bakım bedeli eklenmesiyle vatandaşa yansıyan 1 metreküp bedel 5,82 TL olmaktadır.

 

2020 Mayıs ayında MARSU Genel Kurulunun almış olduğu karar gereği abone faturalarına toplam tüketimin %4 ‘ü olarak yansıtılan bakım bedeli iptal edilmiş ve yerine 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle abonelerin kendi tarife türüne karşılık gelen 1 metreküp ücret bakım bedeli olarak yansıtılmıştır. Yeni kararla ile 1 metreküp tüketim yapan mesken abonesine bakım bedeliyle birlikte 10,35 TL (su+atıksu 4,75 + ÇTV 0,47 + KDV 0,38+ Bakım bedeli:4,75 = 10,35 TL) yansıtılmış olsa da, 1 metreküpten sonraki tüketimler 5,60 TL olarak tahakkuk etmiştir. Bu uygulamayla 1 metreküp ve 100 metreküp tüketim yapan mesken abonelerine yansıtılan bakım bedeli (1 metreküp ham su+atıksu bedeli: 4,75 TL) tüketime bağlı değişmemekte olup fatura başına bir defa yansıtılmaktadır."
 

2020 yılında herhangi bir fiyat güncellemenin olmadığı vurgulanan açıklamada, “Aynı durum ticarethane ve diğer tarifelerdeki aboneler içinde geçerli olmuştur. Bunun dışında su tarife fiyatlarında gerçekleşen herhangi bir fiyat güncellemesi olmamıştır. İdaremizin ana gelirleri su+atıksu tahsilatlarından ve İller Bankasından almakta olduğu yasal paylardan oluşmaktadır. İlimiz genelinde yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri inşaatları İller Bankası tarafından finanse edilmekte olup; yasal paylarımızın tamamı yatırımlara harcanmaktadır.” diye belirtildi.

 

Açıklamada, son olarak, “Başta su hizmetinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini temin etmek üzere su ve atıksu tahsilatları hayati önem arz etmekte olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.