NUSAYBİN Haber Girişi : 01 Aralık 2019 12:49

Nusaybin Köyleri, Türkçe ve Kürtçe isimleri, uzaklıkları

Nusaybin Köyleri, Türkçe ve Kürtçe isimleri, uzaklıkları

Yolbilen -  Arbetê 14 km 
Akçatarla - Dala 08 km 
Akağıl  - Derzandik 08 km 
Çatalözü - Gundkê xêlit 04 
Açıkyol - Aferê 15 km 
Kalecik - Kelehê 14 km 
Duruca - Kertwênê 08 km 
Düzce - Sirinçk 17 km 
Çağlar - Şanişê 06 km 
Girmeli - Girêmira 22 km 
Dibek - Badibê 33 km 
Sınırtepe - Aznavurê 30 km 
Güneli - Geliyêsora 30 km 
Söğütlü - Girêbiya 33 km 
Çiğdem - Grêmara 26 km 
Kantar - Qanterê 22 km 
Değirmencik - Qolika 40 km 
Tekağaç - Mişawilê 40 km 
Eskihisar - Marinê 22 km 
Kayadibi - Mendikan 18 km 
Mağaracık - Berhokê 25 km 
Pazar - Bazarê 50 km 
Hasantepe - Tilhasanê 26 km
Kuruçay - Şwêşkê 22 km 
Akarsu - Stililê 34 km 
Kuşkaya - Gürik 30 km
Kuyular - Cibilgravê 51 km 
Çalı - Çalê 55 km 
Eskiyol - Çuva 08 km 
Karacaköy - Xerabreşk 60 km 
Güvenli - Xirbeka 50 km 
Erdoğdu - Bezekê 36 km 
Yavruköy - Kurikê 38 km 
Durakbaşı - Qesraserçiqanê 17 km 
Doğanlı - Talatê 48 km 
Eskimağara - Zivingê 30 km 
Bahçebaşı - Bawernê 06 km 
Beylik - Baqisyan 07 km 
Gürün - Gurinê 08 km 
Nergizli - Nergizlokê 14 km 
Taşköy - Erebanê 56 km 
Yerköy - Binerdka 33 km 
Kaleli - Efşê 44 km 
Balaban - Birguriya 30 km 
Sayar - Girefşê 30 km 
İkiztepe - Têzxerab 38 km 
Odabaşı - GundıkŞikro 25 km 
Çamurlu - Çamirlê 35 km 
Üçköy - Xarabêalê 36 km 
Dağiçi - Xerabêmişka 30 km 
Turgutlu - Kemina 51 km 
Bakacık - Kınıkê 48 km 
Sapanlı - Fıskinê 48 km 
Günyurdu - Merbabê 26 km 
Çilesiz - Mezramihoka 33 km 
Kocadağ - Mezragelyepira 60 km 
Üçyol - Sêderyê 31 km 
Tepeüstü - Tilminarê 22 km 
Tepealtı - Tilyaqubê 18 km 
Topaçlı - Şiweşke
Yandere - Hatxê 26 km 
Açıkköy - Bamidê 20 km 
Yolindi - Cibiltinê 18 km 
Büyükkardeş - Cinatamiho 45 km 
Küçükkardeş - Cinatahiso 48 km 
Heybeli - Dêrcemê 64 km 
Kuruköy - Xerabêbaba 40 km 
Dallıağaç - Herbê 50 km 
Tepeören - Xirbêzil 30 km 
Doğuş - Quzo 30 km 
Çölova - Menderê 15 km 
Dirim - Şabanê 22 km 
Günebakan - Zorava 23 km 
Pınarbaşı - Serêkaniyê 30 km 
Yazyurdu - Qesirbelek 55 km 
Hesinmeyrem 78
Sayar - Grefşê 79
Narlı - Xirbehinarê 22 km 
Xirbêcelal 22 km