YAZILAR Haber Girişi : 26 Mayıs 2017 14:51

Ramazan-ı Şerifin Ruhu…

Ramazan-ı Şerifin Ruhu…
Hz. İbrahim aleyhisselamın içinde bulunduğu ateşi söndürmeye giden karıncanın ırkından olmayı bize nasip eylesin ya Rabbelâlemin… Ramazan’lar hatırına…
Ramazan-ı Şerifin Ruhu…  / Nurettin ŞİMŞEK /

… Hz. İbrahim aleyhisselamın içinde bulunduğu ateşi söndürmeye giden karıncanın ırkından olmayı bize nasip eylesin ya Rabbelâlemin… Ramazan’lar hatırına…
… Dünyalık sıfatlardan sıyrılıp, on sekiz bin âleme server olan Muhammed Mustafa’nın ahlakıyla öyle bir donatasın ki ahlakımızı ya Rabbelâlemin, donatasın ki, ruh aşkın tüm boyutlarıyla müşerref olsun… Ramazan’lar uğruna…
… Sözcüklerimizin tasvir edemediği ruhani bir iklimi gönlümüze saltanat eylesin ey kâinatın ulu imparatoru… Habibin Ahmed aşkına…
… Mutlak güç ve kudret sahibi olan ey padişahlar padişahı, Rahman Suresi’ne nakşettiğin hidayeti kifayet eyleyesin şu hasta gönlümüze… Muhammed Mustafa aşkına…
… Ey ulu Rabbimiz, ya Rabbelâlemin, hakikati halk eden sensin, hakikat hükmetsin gönlümüze, ahlakımıza ve hayatımıza… Aşk hatırına, aşkın uğruna…
… Ramazan-ı şerifte gökleri hidayet tilavetiyle billurlaştıran gaybın askerlerini bize dost eyleyesin, eyleyesin ki her zerremiz, her hücremiz zikreylesin ‘‘hü, hü’’diye, diye diye, Esma-i Hüsna hatrına… 
… Göklerden gönderdiğin yağmurlar kadar yaş aksın gözümüzden gönlümüze kadar, Muhammed Mustafa’nın güzelliğini kavrasın diye kalp denen azamız…  Aşka biçtiğin değer hayrına, ey âlemlerin Rabbi…
… Ya Hakk!!! Cebrail aleyhisselamın vahiy getirdiği anın özel maneviyatını betimletesin Ramazan iklimimize ki tanıyabilelim diye İslam’ı…
… Dili olsaydı da aşkımızın, azat olaydı kırlara bayırlara aşkımızın destanlaşan devrimi, şu Ramazan mevsiminde… 
… Uyanmak istiyoruz şu zillet uykusundan, vesile kıl Ramazan-ı Şerifi, vesile kıl Allah’ım, zenginliğinden ve cömertliğinden pay almak istiyoruz…
… Hz. Ahmed Muhammed Mustafa nasıl kuşanmışsa nurani edebi, öyle kuşanmayı nasip edesin, ahlakın fatihi eyleyesin bizi ya Allah, ey Rab…
… Nasip eyle ey ‘‘ehad’’ olan yaratıcımız, bir olmayı, beraber olmayı, kardeş olmayı bizlere nasip eyle Ramazanlar hatrına…
… Babanın evladından, evladın annesinden kaçtığı o mahcubiyet dolu günde Ramazanların bereketini hatırlatasın bize Allah’ım… Allah’ım… Allah’ım…
… Anlamak istiyoruz Rabbim o müşfik sırrını, hikmetine sığınıyoruz, nefsimizden sıyrılmak, mutlaka mutlak aşkına ulaşmak istiyoruz… Aşkını anlayan Muhammed Mustafa’nın aşkına dolanmak istiyoruz…
… Allah’ım senin kelamın olan semaların derinliğindeki aşkın methiyesinde, bir hoş olup coşmak istiyoruz, sade sana, sadece senin yoluna ve senin kelamınla…
… Burak bineğine dost olmak ve rüzgâr gibi dalmak istiyoruz senin saadet evrenine ey Allah’ımız, dalmak istiyoruz Cennet’e ve senin habibin Muhammed Mustafa’nın dillendireceği Rahman Suresi’nin huşusuyla mesut olmak istiyoruz, asıl isteğimiz senin rızandır Allah’ım…
… Şu Ramazan-ı Şerif ikliminde, Allah’ım senin tüm arslanların toplanmışçasına, Hz. Hamza’nın ordusunda toparlanmışçasına, Cebrail aleyhisselamın kanatları gölgesinde gök kubbe gibi bir, beraber, iri ve diri olmuşçasına, Kürtlere-Türklere-Araplara bir, beraber, iri ve diri olmayı nasip eyleyesin ya Allah, ya  âlemlerin Rabbi… Düşmanlarımızı sarsasın Allah’ım, mağlup edesin Allah’ım düşmanlarımızı, bizleri dövüştürüp kendileri gülüşen düşmanımızı kahhar isminle perişan edesin Allah’ım… 
… Allah’ım, senin adalet ahlakından ahlaklanmayı bize nasip et, hamd ve sena imparatorluğunda toplayasın bizleri Allah’ım… Ramazan’a sakladığın müjdelerin zerreleri hatrına…
… Ruhumuzla, her zerre ve hücremizle seni anmayı, seni tanımayı, habibine öğrettiğin yaşamı yaşamayı bizlere yaşatasın Allah’ım…
… Rabbim, ulu Rabbim… Dünyanın çeşitli beldelerinde aç olan, açıkta olan, darda olan, perişan olan, anasız babasız kalan, gözyaşı içinde kavrulan, bikes olan, biçare olan, bitap kalan, hüzün içinde kavrulan, azap içinde yoğrulan, keder içinde kaybolan tüm inananlara, tüm insanlara ‘‘‘kendin’’’ hatırana, Muhammed Mustafa’ya verdiğin değer uğruna yardımını esirgemeyesin…
… Ramazanı, Ramazan gibi yaşayalım, bir kere, bir kerecik dahi kırmayalım, üzmeyelim, kırılmayalım, üzülmeyelim Allah’ım… Nasip edesin…
… Rabbim, ulu Rabbimiz, göz pınarlarımız bir ömür dolsun, sonsuza değin taşsın, Muhammed Mustafa’nın zikriyle coşarak aksın…
… Selam olsun Muhammed Mustafa’nın Ramazan ufkuna, Muhammed Mustafa’ya sonsuz kere salat ve selam olsun…