• belediye evde kal
  • acar motor

Hayırlı Cumalar / Nükteler / Kudret -3

"Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında, kan ile fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz."

  • 18 Ağustos 2017 07:13
  • A
  • A
ُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ
وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنَْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْق۪يكُمْ مِمَّا ف۪ى بُطُونِه۪ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَٓائِغًا لِلشَّارِب۪ينَ 
"Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında, kan ile fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz." 
Nahl Sûresi, 66
          **
"Evet başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak süt fabrikaları olan vâlidelerin memelerinde, kan ve fışkı içinde bulaştırmadan ve bulandırmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak hâlis, temiz, safi, mugaddi, hoş, beyaz bir sütü koymak; ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakârane bir şefkati kalblerine bırakmak; 
elbette o derece 
bir rahmet, 
bir hikmet, 
bir ilim,
bir kudret 
ve bir ihtiyar 
ve dikkat 
ister ki; 
fırtınalı tesadüflerin 
ve karıştırıcı unsurların 
ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz. 
İşte böyle gayet mu'cizeli ve hikmetli bu san'at-ı Rabbaniyenin 
ve bu fiil-i İlahînin, umum rûy-i zeminde, yüzbinlerle nevilerin,
HADSİZ VALİDELERİNİN kalblerinde ve memelerinde 
aynı anda, 
aynı tarzda, 
aynı hikmet ve 
aynı dikkat 
ile tecellisi 
ve tasarrufu 
ve yapması 
ve ihatası, 
bedahetle(apaçık bir şekilde) vahdeti(tek bir yaratıcıyı) isbat eder.  
Risale-i Nur Tefsiri
Bediüzzaman Said Nursi