2023 Yılı önemli pratik bilgiler

Değerli okurlarım,  yeni bir yıla girdik bu vesile ile 2023 yılında önemli bazı pratik bilgileri siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum.

 

-2023 Yılı Brüt            : 10.008,00 TL

 

-2023 Yılı Net Ücret   : 8.506,80   TL

 

-Brüt ücretin İşverene Maliyeti  :  11.759,40 TL

 

-2023 Yılı Aylık Kazanç  Üst Sınırı : (10.008,00x7,5 =75.060,00 TL)

 

Gelir Vergisi Dilimleri (Ücretliler İçin)

 

70.000,00 TL’ye kadar                                                                                %15

 

150.000,00 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL,  fazlası                             %20

 

550.000,00 TL’nin 150.000,TL’si için 26,.500 TL, fazlası                           %27

 

1.900.000,00 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası                       %35

 

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si, için 607.000 TL, fazlası     %40

 

Gelir Vergisi Tarifesi (Diğer)

 

193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife 

 

70.000 TL’ye kadar                                                                                               %15

 

150.000 TL’nin 70.000 TL’si  için 10.500 TL, fazlası                                              %20

 

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası                                             %27

 

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si  85.900 Tl, fazlası                                                 %35

 

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası                   %40

 

Damga Vergisi Tutarları

 

-Yıllık gelir vergisi beyannamesi                      294,90 TL

 

-Kurumlar vergisi beyannamesi                       393,90 TL

 

-Muhtasar prim hizmet beyannamesi              230,70 TL

 

-KDV ve muhtasar beyannamesi                     194,60 TL

 

-Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta ve prim bildirgeleri          144,40 TL

 

-Diğer vergi beyannameleri                                                                  194,60 TL

 

-Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                              393,90 TL

 

-2023 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı                             4.400,00 TL

 

-2023 yılı mesken kira geliri istisnası                                                          21.000,00 TL

 

-2023 yılı uygulanacak yemek istisna tutarı                                                    110,00 TL

 

-2023 yılı uygulanacak yol istisna tutarı                                                            56,00 TL

 

-2023 yılı binek otomobil gider yazılacak tutar sınırı                                  17.000,00 TL

 

-Gider olarak indirim konusu yapılabilecek ÖTV ve KDV’nin toplam        440.000,00 TL

 

-Binek otomobillerde Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutr; ÖTV ve KDV hariç

 

500.000,00 TL

 

-Vergilerin maliyet bedeline eklendiği   veya binek otomobilin 2. El olarak iktisap edildiği 

 

Hallerde : 950.000,00 TL

 

-2023 yılı en düşük işsizlik maaş ödemesi                                             : 3.972,82 TL

 

-2023 yılı en yüksek işsizlik maaş ödemesi                                            :  7.945,63 TL

 

-2023 Yılı GSS primi en düşük (10.008 x%3)                                          :  300,24 TL  

 

-Yatarak tedavilerde iş göremezlik ödeneği  günlük (333,60x1/2=   :   166,80 TL

 

-Ayakta tedavilerde iş göremezlik ödeneği günlük (333,60x2/3)      :    222,40 TL

 

-1 aylık doğum borçlanması  (10.008x %32) = 3.202,56 TL

 

-1 aylık askerlik borçlanması (10.008x%32) = 3.202,56 TL

 

-1 aylık yurtdışı borçlanması (10.008x%45) = 4.503,60 TL

 

2023 Yılı Engellilik Tutarı

 

1.Derece   4.400 TL

 

2.Derece   2.600 TL

 

3.Derece   1.100 TL

 

-2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı      : 17.904,62 TL

 

 

Günün Sözü :”Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.” (Hz. Ömer)

 

Abdulbaki AKBAL

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi