Aqıl Zêrîne lê li Sûka nîne!

AQIL ZÊRÎNE LÊ
LI SÛKA NÎNE!

Aqil  gelekî  başe û rind e,
Mere  bi aqil  pir  ser bilind e,
Lê  ji hemî  kesar  nabî  find e,
Wekî  şûr  tûje  û  gelek tund e.

Aqil  cewherek  ji dir û zêr e,
Lê  gelo  ma ew heye  bi kêre?
Jêr  mizgînî,  ku ew  cewher  pêre,
Ew  ku  bi  kar bînê  ji   xêrê re!

Ewê  bar  giran  û  aqil  sivik a,
Ew  li govenda  didin  çepik a,
Dawî  dibin  pepûk  ber  tifik a,
Di mînin  nav  şekal û qurçik a.

Xweda  aqil di  serîde  danî,
Ew  aqil ê  ji nûr û rûhanî,
Tev  winda nek ser  riya şeytan î,
Kero  ma  reş û  tarî  tu nizan î.

Wellehî  aqil  gelek  hêjaye,
Di  dema xwe de,  giran  biha ye,
Li  cem  aqilnasa  nirx  cidwa ye,
Aqil  kar û bare,  asil  Xweda’ye.
 
Ku  aqil  nebê  nefs  lê  siwar e,
Li  herdû  dinya,  feqîr û hejar e,
Ew  her  betilî  û  pir  neçar e,
Ew  her  dibê  peyayê  neyar e. 
 
Aqil  gelek  bi nirx û zêrîn e
Lê  di  serê  her kesîde nîn e
Aqil deryeke  gelek  zengîn e
Aqil her wext  rastî di hebîne.
 
Wellehî  aqil  gelekî  başa
Lê  ku mere  nekê  tiştê  şaşa
Zanibin  camêrtî  ne belaşa
Berê xwe  nedin  çirav û  kaşa.
 
Nîvê  aqil  sebre,  lê  girane
Sebir  wisa n sivik û arzane
Dewama  sebrê  êşeke cane
Xalek ji sebrê însaf û îmane.
 
Dibêjin  ewê  ku dikê  sebrê
Dawî  ew dibê  melekê  Misrê
Dibî  xwedyê  bexçe û wê  Qesrê
Dia  bike  ser  limêja  esrê.
 
Bira  aqil  tiştek  Xwedayî ye
Di  qalkê  serî de hin  mîjî ye
Ê her kesî  ew  qalik  tijiye
Lê  ê hineka  pûç û mirîye.
 
Aqil  gelekî  dost û  hevale
Rêberekî  saxlem  û  delale
Mere  di parêzê  ji  galgala
Aqil  dahle  kahnîye û mala.