Asgari Ücret ve İşverene Etkisi

Değerli okurlarım, hepimizin malumu asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret 27 Aralık 2023 tarihinde belirlendi.Buna göre net asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarıldı. 2023 yılı Temmuz ayına göre artış yüzde 49 oldu.

 

Asgari tespit komisyonu uzun bir mesainin sonucunda çalışmalarını tamamladı. Asgari Tespit Komisyonu üç toplantının ardından asgari ücreti belirlediler. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi 17 milyon 500 bin civarında çalışanı ilgilendiren asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 700 TL’si asgari ücret desteği olmak üzere günlük 666,375 TL esas alınarak aylık brüt 20.002,50 TL ve aylık net 17.002,12 TL oldu. Asgari ücretin daha yüksek belirlenmesi için sigortalı başına verilen destek 500 liradan 700 liraya çıkarıldı. Bir diğer ifade ile 16 bin 302 lira olan asgari ücret desteğin etkisi ile 17 bin 2 lira oldu.

Asgari ücret 2006 yılından itibaren yılda bir kez belirleniyordu, ancak 2022 yılında bu ezber bozularak 2. Kez belirlenmişti. İşveren çalıştırdığı her işçi başına brüt ücret dışında brüt ücret üzerinden yüzde 20,5 SGK primi ve yüzde 2 oranında işveren işsizlik sigorta primi ödemektedir.

01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret parametreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Asgari Ücret 

Günlük Brüt ücret : 666,75 TL

Aylık Brüt Ücret : 20.002,50 TL

SGK İşçi Payı (% 14) : 2.800,35 TL

İşçi İşsizlik Sigortası (% 1) : 200,03 TL

Brüt Ücret : 20.002,50 TL

Net Üret : 17.002,12 TL

SGK İşveren Payı (% 20,5) : 4.100,51 TL

İşveren İşsizlik Sigortası (%2) : 400,05 TL

Hazine Payı (%5)(-) : 1.000,12 TL

Bir İşçinin İşverene Maliyeti : 24.503,06 TL

 

Bazı sektörlerde asgari ücret üzerindeki vergi yükü gibi bazı ilave maliyet unsurların işverene yansıtılmaması gerekmektedir.Çünkü çalışanlarımızın alım gücünün artması ne kadar kıymetli ise işverenlerin de desteklenmesi de bir o kadar değerlidir.Gerek mevcut istihdamın korunması ve gerekse ileride istihdamın artırılması için işveren maliyetlerine olan devlet tarafından desteğin sağlanması gerekir.İstatistik verilerine göre 2023 yılı sonunda nüfus artışına göre önceki yıl verileri baz alınarak istihdam 1 milyon kişi artmış olması gerekirken bu artış gerçekleşmemiştir.Hükümetçe istihdama bağlı teşvikler devam ettirilmelidir. Örneğin 7103 teşvik uygulaması tekrar hayata geçirilmeli diğer taraftan 31.12.2023 tarihinde son bulan 6111 kanun genç ve kadın istihdamı teşvikinin süresi de uzatılmalıdır.

 

İşveren üzerinden oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının yani 500 TL’den 700 TL’ye yükseltilmesi, yeterli olmamaktadır.Türkiye’de üretim gücünün korunması, firmaların ve istihdamın korunması için ve zarar görmemesi için işverene maliyeti çerçevesinde desteğin artması gerekmektedir: Yapılan asgari ücret artışının etkilerini özellikle emek yoğun sektörler olan tekstil, hazır giyim deri mamulleri sektörlerinde iyice kendini hissettirecektir.

 

Türkiye’de asgari ücret temel ücret haline dönüştüğünü görmekteyiz. İstatistik verilerine bakıldığında 2002 yılında asgari ücretin iki katından fazla ücret alan çalışanların oranı yüzde 40,2 iken bu oran 2022 yılında yüzde 18,3 ‘e düşmüştür. 

 

Günün Sözü : “İnsanın asıl karakteri, eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar…” (Abraham Lincoln)

Abdulbaki AKBAL

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi