Büyük Mali Af...

SGK'ya olan pirim borçlarından, trafik cezalarına; nüfus kaydından, adli cezalara kadar. Kamuya olan neredeyse tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.
     Aslında Maliye Bakanı açık açık söylemişti, "kamuya olan borçlara ilişkin yeniden yapılandırma yolda" demişti. Seçim öncesi üzerinde çalışılan taslak ortaya çıktı.
     Ekonomi kurmayları taslağa son şeklini verecek, son sözü ise Başbakan söyleyecek. Ama Başbakan'ın önüne gidecek liste hemen hemen belli.
     Ödenmemiş trafik cezaları o listenin en başında. Faizlerin silinmesi, ana paranın ise sadece yüzde ellisinin tahsil edilmesi planlanıyor.
     Sadece trafik cezaları değil, benzer bir yapılandırma adli idari tüm ödenmemiş cezalar için de geçerli olacak.
     En çok kamunun ve belediyenin borcu var. Yıllardır ödenmeyen kabarık elektrik faturaları. Hükümet bu borçları da düzenlemenin kapsamına alıyor.
     Üstelik belediyelerin sadece elektrik değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçları var. Hem de yine yüksek miktarda.
     Eğer Başbakan tamam derse pirim borçlarında gecikme faizinde yüzde 90'a kadar indirim yapılması planlanıyor. Ve bu düzenleme içinde vergi borçları da yeniden yapılandırılacak. Meclis takvimi sıkışık ama, hükümet yeni yıldan önce Meclis'e "torba kanun" olararak bu düzenlemeleri getirecek. Hükümet, seçim öncesinde borcu olan herc kesimle barışacak. Yaklaşık 300 kalem alacağa af gelecek Hükümet beyaz sayfa operasyonuyla 50 milyar toplamayi hedefliyor. Ödenmemeiş vergi , prim, elektrik, su, doğalgaz, emlak vergisi, stopaj, harçlar, trafik cezaları gibi tüm alacakları af kapsamına aldı. Hükümet matrah artırımı hakkı da getiriyor. Böylece 2006-2009 olmak üzere 4 yıllık dönemde matrah artırımı yapanlar 4 yıl vergi denetiminden kurtulacaklar.Detaylarına ulaştığı büyük af tasarısıyla hükümet her kesimden borçlularıyla beyaz bir sayfa açmayı planlıyor. Bu büyük afla 50 milyar TL. gelir hedefleniyor.böyle bir tutarın devletin kasasına girmesiyle hükümet bütçe başta olmak üzere ekonomik dengeler açısından rahatlarken temel amaç her kesimden vatandaşla barışık olduğu yeni bir dönem açmak olarak açıklanıyor.
 Buna göre tasarıyla ödenmemiş vergi ve prim lacaklarının yanı sıra elektrik,  su, doğalgaz, emlak vergisi alacakları, stopaj harçlar, tabela trafik cezaları gibi 6183 sayılı yasayla takip edilen tüm alacaklar af kapsamına alındı. Sadece vergi lacaklarından 12,5 milyar gelir sağlanacağı, ihtilaflı alacakların da dahil edilmesiyle 20 milyar liraya yakın gelir hesaplandığı belirtiliyor. Prim alacaklarından kasaya giren tutarın 15 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
     Hükümetin yapacağı büyük mali af kapsamında borçlarda anapara korunacak. Bu rakama yıllık enflasyon oranında artışlar sağlanacak.
      Hükümetin beyaz sayfa operasyonun ikinci adımı matrah artırımı olacak vergi mükelleflerine 2006-2009 yılları arasındaki 4 yıllık dönem için matrah artrım hakkı verilecek. Bun göre mükellefler matrah artırımına giderek artırımı yaptıkları vergi dönemiyle ilgili her türlü vergi denetiminden kurtulacak. Mükellefin bu haktan yaralanabilmesi için 2006 yılı için matrahın yüzde 30, 2007 yılı yüzde 25’i 2008 yılı için yüzde 20’si2009 yılı içinse yüzde 15’i oranında artırılması gerekecek.
     Düzenleme kapsamında Hükümet, kritik bşr kararında eşiğine gelmiş bulunmaktadır.Yasa kapsamı bu kadar geniş tutulunca “naylon fatura “ cezalarına da af getirilmesi gündeme geldi. Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde düzenlenen naylon fatura suçlarınında af kapsamına alınıp alınmayacağına henüz verilmedi. Bu kategorideki mükelleflere de bir defaya  mahsus barışılması konusunda değerlendirme sürüyor. Ancak hükümetin bu konuyla ilgili çekinceleri olduğu vurgulanıyor.
                                                                                        Abdulbaki AKBAL
                                                                                    S.M. MALİ MÜŞAVİR