Çalışanlara Elektrik, Doğalgaz ve Isınma Yardımı 

Değerli okurlarım, 9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 saylı Gelir Vergisi Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. 

 

 

Adı geçen 7420 sayılı Kanun’da “GEÇİCİ MADDE 1: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan 1.000 Türk Lirası’nı aşmayan ödemeler, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre prime esas kazanca dahil edilmez ve bu tutar üzercinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz” hükmü getirilmiştir. 

 

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşı̧lık yapılacak 1.000 TL’ye kadar ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor. Çalışanların ücretlerinde bir artış olmaksızın, mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek istisnadan yararlanılması mümkün bulunmuyor. 

 

Yani, çalışanların ücretinde bir artış olmadan, mevcut ücret kalemlerinin adları değiştirilerek, bu istisnadan yararlanılması mümkün değil. 

 

Evet, çalışanlara ücretlerine ilave olarak yapılacak olan bu ödeme, ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemenin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan, gelir vergisi ve SGK prim matrahına matrahına dahil edilmeyecek. Aşan kısım ise, vergi ve SGK primine tabi tutulacak. istisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılacak ödemeler için geçerli. 

 

İşverenler yapacakları bu ödemeler için çalışanlarından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyecek. Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı İşverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle bir asgari ücretlide 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi ödemekten kurtuldu. Yani, işverenlerin istisna nedeniyle bir asgari ücretlideki toplam kazancı 633 TL. Ücret tutarı arttıkça, istisnadan kaynaklı kazanç da artıyor. 

 

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor 

 

1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor. 

 

Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor. 

 

Günün Sözü :”Her kuş kendi sürüsü ile uçuyor. Güvencin kartal’la, şahinler kuşlarla uçmuyor.” 

 

Abdulbaki AKBAL 

S. M.Mali Müşavir-B.Denetçi