Konaklama Vergisi

Sevgili okuyucularım,  

Konaklama vergisi; konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor 

 

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9’uncu maddesiyle ihdas edilen konaklama vergisi daha sonra yapılan düzenlemeler uyarınca ertelenmiş olup, başka bir erteleme olmazsa 2023 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması hâlinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak. Bu durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak. 

 

Gider Vergileri Kanunu’na eklenen hükümlerle, OTEL, MOTEL, TATİL KÖYÜ, PANSİYON, APART, MİSAFİRHANE ve KAMPİNG gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara usulen sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetlerin bedeli üzerinden konaklama vergisi alınması öngörülmektedir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması halinde de konaklama vergisi olacaktır. Mevzuata göre turizm işletmesi belgesi veya işyeri açma işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen yukarıda zikredilen hizmetler vergiye tabi olacaktır. Diğer bir ifade ile herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola yapılan yerler gibi tesislerde verilen hizmetler ise vergiye tabi olmayacaktır. 

 

Yarım pansiyon, tam pansiyon, oda+kahvaltı her şey dahil, ve benzeri adları altında pazarlanan veya satılan ve tesis bünyesinde geceleme hizmetinin konsept kapsamında verilen tüm hizmetler konaklama vergisinin konusuna girmektedir. Konaklama tesisinde konaklamayanlar bir diğer ifade ile,(konaklama almayanlara) verilen hizmetler ise vergiye tabi değildir. Dolayısı ile konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında değildir. 

 

İşletme tesisi dışındaki hizmetleri de kapsayacak şekilde yapılan ulaşım, transfer, gezi rehberlik ve müzelere giriş ve benzeri hizmetleri içeren satışlarda her bir hizmetin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi suretiyle konaklayana tesis bünyesi dışında sunulan hizmetler için ayrıca fatura düzenlenmesi veya bu hizmetlere ilişkin bedellerin konaklama hizmeti nedeniyle düzenlenecek faturada ayrıca gösterilmesi hakinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacaktır. 

 

Konaklama Vergisi matrahı geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Verginin mükellefi yukarıda sayılan hizmetleri verenlerdir. Konaklama vergisinin mükellefi konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisi işletenlerdir. 

 

Verginin oranı %2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

 

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir. Bu vergiden herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Vergilendirme dönemi faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemi olacaktır. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi vergilendirme dönemini takip eden ayın 26 (yirmi altı) günü akşamına kadar katma değer vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir. 

 

Günün Sözü :”Lafa bakarım laf mı, söyleyene bakarım adam mı diye.” 

Abdulbaki AKBAL 

S.M. Mali Müşavir-B. Denetçi