Nusaybinde Elektrik Sorunu

Nusaybin’de elektrik sorunuyla ilgili görüşü olmayan bir vatandaşımız var mı acaba? Hiç sanmam! Çünkü herkes kendi bildiği kadar bu sorunu kafasında çözmüştür. Tek suçlu da bu bağlamda Tedaş personelidir. Bu basit algılamaya göre söz konusu kurumda çalışanlar adama benzeselerdi ve görevlerini tam olarak yerine getirselerdi, ilçemizde elektrik sorunu diye bir şey kalmayacaktı! Genel algılama böyledir…
Vallahi da Billahi da ilçemizdeki elektrik sorun bu kadar basit algılanıyor…
Bakınız şimdi, eğri oturup doğru konuşalım; kış ayları boyunca elektrik sorununu çözmek için Tedaş personeli kadar çaba gösteren başka kamu görevlileri var mıdır? Yok. Bunlar kadar fazla mesai yapan başka kamu görevlileri var mıdır? Yok. Yağmur çamur demeden, saat sormadan, gece karanlığında çalışan başka görevliler varsa beri gelsinler! Ölümle her saat burun buruna çalışan başka kamu görevlileri var mıdır? Yok. Her elektrik kesildiğinde küfür edilen, hakaret edilen, hor görülen başka kamu görevlileri tanıyan varsa, hemen vatandaşlara bildirsinler! Tüm kamu görevlileri huzurunda esas duruşta duranlar, konu Tedaş personeli ne geldi mi, aslan kesilmeye başlıyorlar. Bu bağlamdaki sorumlulukları elektrik sorunu konusunda Tedaş personelinden kat be kat daha fazla olanlara karşı el pençe divan duran insanlarımızın gücü ve öfkesi sadece günahsız personele yetiyor! Bu nasıl bir anlayıştır Allah aşkına? Neden öfkemizi doğru yerlere yönlendirmiyoruz ki?
Peki, değerli vatandaşlar bu personellerde bizim insanlarımız değil mi? Elektrik sorunu çözülürse en fazla rahatlayacak olanlar bu personel değil midir? O halde suçluları ve sorumluları başka mecralarda arayalım ve bunları da görevlerini yerine getirmeleri için uyarıda bulunalım. Bu konu da gerçek sorumlular doğru tespit edilirse gerisi kolay gelecektir.
Şu artık net bir gerçektir; ilçemizin elektrik sorunu çok boyutlu bir konudur. Bu konuda Tedaş sorumludur, belediye sorumludur, kaymakam sorumludur, bölge Milletvekilleri sorumludur, vatandaş sorumludur. Şimdi bizler bunlardan sadece tedaş’ı sorumlu olarak ilan edersek, büyük hata yapmış oluruz ve bir rahatlatıcı sonuca da ulaşamayız. Bir kere tedaş’ın bölge ve merkezi sorumluları ilçemizi ihmal etmişler ama bunda personelimizin bir günahı yok. Bu ortada çıplak duran bir gerçektir…
Öte yandan eski belediye başkanı yıllarca ilçemizdeki tedaş yatırımlarını engelledi, köşe kapmaca oynadı ama bu beyefendiden hesap soran olmadı. Her konuda olduğu gibi bu beyefendiye yalakacılık yapıldı, pohpohlandı, padişahım sen yaşa denildi ama bugün kimse isteyerek doğru düzgün selam bile vermiyor? Çıkar ilişkileri bitince, insani ilişkiler de bitiyor demek böylesi durumlarda. Eski dostlar şarkısı herhalde böylesi durumlar için söylenmiştir! Yalakacıdan dost olur mu hiç? Ah bir bunu kavrayabilsek!
Yeni Belediye Başkanımız da elektrik konusunda sorunu Birleşmiş Milletlere götüreceğini söylüyormuş! Bu da elektrik konusunda yeni bir buluştur! Herhalde Belediye Başkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasında kırmızı bir telefon hattı varmış, değişik ve önemli konularda fikir alış verişinde bulunuyorlarmış! Bizler de bunu hiç bilmiyormuşuz değil mi! Ne tuhaf! Kötü danışmanlar ve bilgisizlik birleşince böyle gariplikler ortaya çıkıyor işte…
Bilindiği gibi bir de Kaymakamlar zaten ilçemizde hep misafir olarak algılanmışlar ve hep yeni tayinlerini bekliyorlarmış! Yeni kaymakam inşallah böyle olmaz! Mardin Milletvekilleri de şimdiye kadar bölgemizin milletvekilleri olarak hareket etmiyorlar, ilçemizin temel sorunları onları pek ilgilendirmiyor! Onların dertleri başkadır, dünyaları başkadır ama ne hikmetse hep milletvekilimiz oluyorlar. Bizler de vatandaş olarak bu vekillere her seçimde kuzu kuzu oy veriyoruz. Neden olacak acaba? Sorunlarımızla gerçekten ilgilendikleri için mi? Yoksa bizleri hiç takmadıkları için mi? Bunlardan hiç birisi mi? O halde neden bu bay ve bayanlara oy veriyoruz Allah aşkına, bunun mantıksal ve makul bir açıklaması var mı? İşte bu nedenle de vatandaş sorumludur diyoruz! Çünkü kimi kendine vekil seçersen, hizmet konusu da bu göre şekillenir…
Elektrik sorununda var olan sorumluluklar aslında hepimizindir. Herkes zamanında asli görevini yapmış olsaydı bu konu çoktan çözülecekti.
Bakınız şimdi, yaptığım küçük bir araştırmaya göre Nusaybin’in nüfusu yüz bini aşmıştır. 1985 yıllında abone sayısı 6500 iken 2011 yıllında bu abone sayısı 20 000’nin üstüne çıkmıştır. Var olan elektrik şebekesi 25-30 yıl önceki şartlara cevap vermekteydi. Bu şebeke artık yetersizdir.  İlçemize gelen elektrik ağı dört adet fider ile sağlanmaktadır. İlçemizi besleyen orta gerilim hatlarının bir tanesi iki yıl önce yenilendi. Söz konusu hatta şimdi fazla sorun yoktur. Bu hat ilçemizdeki elektrik ihtiyacının ancak %25 karşılamaktadır. Geri kalan %75 ise on beş kilovoltluk bir kapasiteyle çalışmaktadır! Daha önce kapasitesi düşük olan bir orta gerilim hattının kapasitesi otuz üç buçuk kilovolta çıkarıldı ve bu sorun büyük oranda çözüldü…
İlçemizdeki diğer orta gerilim hattı hala on beş buçuk kilovolt kapasitesiyle çalışmaktadır. Bu gerilim hattının da öteki gerilim hattı gibi otuz üç buçuk kilovolt kapasiteye kavuşması gerekiyor. O zaman kapasite açısından bir sorunumuz kalmayacaktır.
Diğer taraftan nüfuz artışına göre ve buna bağlı olarak yapılan binalara ve yeni abonelerin ihtiyaçlarını karşılamak için, mutlaka ek trafoların da kurulması gerekiyor. İlçemizde abone sayısı yükseldikçe ek trafo ihtiyacı aynı oranda büyüyor…
Burada açıklamaya çalıştığım önlemler Nusaybin’deki tedaş personelinin yetkisinde değildir. Bunun için sorumluları başka yerlerde arayalım ve onları bulalım. Sorumluluklarını hatırlatalım. Yalınız bir şeyi de unutmayalım; Elektrik tüketimini her zaman özenle yapalım. Elektrikle çalışan ev eşyalarına ihtiyatlı kullanalım. Elektrik konusunda savurgan olmayalım. Güneş enerjisini yaygınlaştıralım ve teşvik edelim. Yeni yapılan blok binalarda mutlaka karolifer sistemini devreye koyalım. Ayrıca Nusaybin’e bağlı olan Çamurlu petrol sahasında var olan doğalgaz kaynaklarını kullanmak için, tüm olanaklarımızı seferber edelim. Bu doğalgaz çok az bir maliyetle Nusaybin’in ısınma ve enerji sorununu çözebilir. Ya da bunu büyük oranda hafifletebilir. Bu konuda yetkilileri sıkıştıralım, siyasilerden sorumluluk talep edelim.
Sorunlarımız gelecek kışa havale etmeyelim.
Bunları gerçekleştirmek için siyasi partileri, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ve vatandaşları ortak amaçlar doğrultusunda işlevsel bir çalışmaya davet ediyorum.
Siz ortak bir adım atın, bakın gerisi nasıl gelecek…
Karanlıktan şikâyet edeceğinize, bir mum yakın…