Yeni bir belediyecilik dili üzerine

YAZILAR Haber Girişi : 06 Kasım 2018 13:14
Şüphesiz dil, sadece bir konuşma aracı değildir; aynı zamanda bir anlayıştır. Dil bazen de bir üsluba, tutuma ya da davranışa işaret eder. Hepsinden de öte bazen bir yeniliğe, güncel bir gereksinime olan ihtiyacı belirtir.