Zenginler yoksulları 8'e katladı

TÜRKİYE Haber Girişi : 18 Eylül 2012 09:37
100 kişiden 60'ı kendi evinde oturuyor, 42'sinin çatısı akıyor.
100 kişiden 60'ı kendi evinde oturuyor, 42'sinin çatısı akıyor.Türkiye'de zengin ve yoksul arasındaki fark yerinde saydı. 2011'de en zengin %20'nin toplam gelirden aldığı pay, en yoksul %20'nin aldığı payı 8'e katladı. TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'de nüfusun %59.6'sının kendine ait bir evi var. %41,6'sının konutunda 'sızdıran çatı, nemli duvarlar gibi' sorunlar söz konusu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2011 verilerini açıkladı. TÜİK araştırmasına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlere göre oluşturulan yüzde 20'lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,7 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. Buna göre, son yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20'lik gruba göre (P80/P20) 8 kat oldu. P80/P20 göstergesi kentsel ve kırsal yerler için 7,4 çıktı.

Türkiye'de hanehalkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 24 bin 343 lira iken, ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir 10 bin 774 lira oldu.

EN ZENGİN İSTANBUL

- İstanbul Bölgesi 14 bin 873 lira ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri en yüksek olan bölge durumunda iken, bunu, 12 bin 924 lira ortalama gelir ile Ege Bölgesi izledi. En düşük ortalamaya sahip bölge ise 5 bin 418 lira ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.
- Maaş-ücret gelirleri, yüzde 44,8'lik oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahip oldu. Bunu yüzde 21,4 ile müteşebbis gelirleri, yüzde 19,4 ile sosyal transferler takip etti.
- Sosyal transferlerin yüzde 92'sini emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.

YÜZDE 16.1 YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA
- Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, nüfusun yüzde 16,1'i yoksulluk riski altında. Kentsel ve kırsal yerler için ayrı ayrı hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran yüzde 13,9 iken, kırsal yerlerde yüzde 15,7 oldu.
- 2009 yılında sürekli yoksulluk riski altında olanların oranı yüzde 17,3 iken, 2010 yılında bu oran yüzde 18,5'e yükseldi.

100 KİŞİDEN 62'SİNİN BORCU VAR
- Nüfusun, yüzde 59,6'sı kendilerine ait konutta oturuyor.
- Yüzde 41,6'sının konutunda ''sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi' sorunlar söz konusu.
- Yüzde 41,7'sinin oturduğu konutta 'izolasyondan dolayı ısınma sorunu' yaşanıyor.
- Yüzde 61,8'inin hanesinin taksit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları dışında) bulunuyor, bu borç ödemeleri, yüzde 26,2'sinin hanesine çok yük getiriyor.

100 KİŞİDEN 86'SI TATİL NEDİR BİLMİYOR
- Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 86,5'i 'evden uzakta bir haftalık tatili', yüzde 67,6'sı 'beklenmedik harcamalarını' ve yüzde 80,3'ü 'yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını' ekonomik nedenlerle karşılayamıyor.
- 'Maddi yoksunluk' oranı 2009 yılında yüzde 63, 2010 yılında yüzde 66,6 iken, geçen yıl yüzde 60,4 olarak hesaplandı. /Mardinlife