MARDİN Haber Girişi : 07 Mart 2021 11:11

Mardin geneli tüm etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı

Mardin geneli tüm etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı
Mardin Valiliği, il geneli tüm etkinliklerin 07 Mart ile 22 Mart 2021 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Mardin Valiliği, il geneli tüm etkinliklerin 07 Mart ile 22 Mart 2021 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

 

Mardin Valiliğinden yapılan açıklama şöyle,

"07.03.2021 Yasaklama Kararı
Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyen kanunsuz/korsan eylemlerin başlatılması için sosyal medyada çağrıların yapıldığı, bu itibarla eylemlerin terör örgütlerine müzahir grup ve şahıslarca amacından saptırılarak terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülebileceği, vatandaşların günlük yaşamını aşırı katlanılamaz ölçüde zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntülerin topluma yansıtılarak karşıt görüşlü gruplar arasında çatışma zemini oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği, yine çağrılardan ve daha önceki dönemlerde yaşanan menfur saldırılardan da görüleceği üzere açık alanlarda gerçekleşecek her türlü eylemin terör örgütlerince hedef seçilebileceği, toplumsal olaylarda görev alan kolluk mensuplarına ve halkın yoğun olarak bulunduğu (metro, havaalanı, tren garları, eğlence mekanları vb.) yerlerin hedef seçilerek buralarda bombalı/silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ülke genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütlenmeleri ve sol/marjinal/provokatif gruplar tarafından eylem/etkinlikler düzenlenmesi beklenmektedir.

 

Bahse konu yapılanmalar/oluşumlar tarafından ülke gündeminde yer alan konular, kadın cinayetleri, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, LGBT, İstanbul Sözleşmesi, Boğaziçi Üniversitesi vb. konular üzerinden provokatif eylemler/etkinlikler ve sosyal medya paylaşımları yapıldığı bilinmektedir.

 

PKK/KCK terör örgütünce önem atfedilen günler arasında yer alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 16 Mart Halepçe Katliamı, 21 Mart Nevruz ile DHKP/C terör örgütünce önem atfedilen günler arasında yer alan 11 Mart Berkin Elvan isimli şahsın hayatını kaybetmesinin, 12-15 Mart İstanbul Gazi Mahallesi olaylarının yıl dönümü olması, 12 Mart 2016 tarihinde Irak Kandil bölgesinde ortak bir bildiri yayınlayan PKK/KCK, MLKP, TKP/ML Konferans, MKP, TKEP-L, TİKB, DKP, THKP/C-MLSPB,Devrimci Karargâh terör örgütleri ile Avrupa ülkelerinde faaliyet sürdüren Proleter Devrimciler Koordinasyonu tarafından güç ve eylem birlikteliği yapacakları – sözde - “ Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) ” isimli yapının kuruluşunun yıl dönümü olması da göz önünde bulundurulduğunda;

 

PKK/KCK terör örgütü ve yanlısı oluşumlar ile sol tandanslı gruplar tarafından;

Son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplara uğrayan ve bu nedenle yandaşlarına ve silahlı unsurlarına moral verme çabası içerisinde bulunan PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere, her fırsatı sansasyonel eylem düzenlemek için değerlendirmeye çalışan sol tandanslı terör örgütleri ve bu örgütlere müzahir şahıslar ile marjinal grupların, eylem  ( silahlı/bombalı saldırı, korsan gösteri, oturma eylemi, molotof atma vb. ) arayışı içerisinde olabilecekleri, Güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya getirilmesine yönelik provokatif girişimlerde bulunulabileceği, toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine yönelik silah kullanılabileceği, örgüte müzahir şahısların yoğun yaşadığı mahallelerde/semtlerde protesto, kanunsuz gösteri ve pankart asma eylemleri gerçekleştirilebileceği,

 

Karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerine tevessül edilebileceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir.

 

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (COVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

 

Mardin İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarih ve 2021/113 no’lu kararında İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı kararlarının 9. Maddesinde geçen " Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türle etkinlikler kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300' ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabileceği ” hususları yer almaktadır.

 

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla;

 

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda: ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla;

 

Anayasamızın 34. Maddesindeki "Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplamı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. " hükmü gereğince;

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A maddesinde yer alan “ Vali, il sınırları içerisinde bulunan genel ve bütün özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle hükümlüdür ” ve 11/C maddesi “ İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yada bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni yada kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlıda olsa her çeşit silah ve merminin taşınması veya naklini yasaklayabilir. ” Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır. ” hükümleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen; “ Bölge Valisi veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir. ” hükümleri doğrultusunda;

 

İlimiz genelinde ( Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde ) İl Merkezinde Valilik Makamına ( Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne ) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat ( 2 iş günü ) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere;

 

İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 07.03.2021 Pazar günü saat 24.00’dan itibaren 22.03.2021 Pazartesi günü saat 24.00’a kadar 15 ( On Beş ) gün süre ile YASAKLANMASI, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"